نهال گردو پیوندی لارا

نهال گردو پیوندی لاراگردوی لارا (lara ) آمریکایی که از نظر برگدهی در بهار، حدود ده روز پس از گردوهای غیرپیوندی شروع به رشد میکند. قدرت رشد درخت خیلی زیاد و مقاومت مطلوبی نسبت به گرمای هوا در تابستان دارد. این رقم نیز پر محصول بوده و کیفیت میوه بسیار مناسب است. بهترین گرده زا برای این درخت ارقام چندلر، پدرو و هارتلی و روند می باشد. به علت زود گل بودن رقم فوق فقط برای مناطقی پیشنهاد می شود که دارای سرما بهاره نیستند.
گردو يكي از مهم ترين ميوه هاي خشك جهان و ايران است . ميزان توليد گردو در جهان در سال  2012برابر 4/3 ميليون تن بوده كه از 99  هزار هكتار سطح زير كشت بارور حاصل گرديده است. ايران با توليد 223 هزار تن محصول گردو، جايگاه سوم جهاني را پس ا ز کشورهای چین و آمريکا به خود اختصاص داده است. اين مقدار محصول از سطح باروري به ميزان 100 هزار هكتار حاصل مي گردد كه از اين نظر، ايران جايگاه چهارم جهاني را به خود اختصاص داده است.
گردو درختی چند منظوره ، با ارزش و با عمر باردهی بسیار طولانی (گاهي تا  بیش از 500 سال ) است و به دلیل سهولت در انبارداری  و عمر انباری زیاد ( تا یکسال) و کیفیت بالای ارقام ایرانی امکان صادرات به کشورهای خارجی را داشته و در اکثر استانهای کشور قابل کشت و پرورش می باشد و در سالهای اخیر از سطح توسعه بالايي در میان محصولات سردسیری و خشک برخوردار بوده است.

نهال گردو پیوندی لارا

توسط : admin | تاریخ : 1395/11/04 | نظرات

گالری عکس گردو لارا

گردو پیوند شده  لارا
مغز گردو لارا
گردو زود بازده
باغ گردو پیوندی لارا

توسط : admin | تاریخ : 1395/11/04 | نظرات